Nowotwory piersi

Klasyfikacja raka piersi

W piersi występują oprócz nowotworów pochodzenia nabłonkowego- raków także inne nowotwory złośliwe takie jak nowotwory pochodzenia mezenchymalnego i chłonniaki (ziarnicze i nieziarnicze) oraz włókniako-mięsak.

Jednakże najczęściej mamy do czynienia z rakami, których podział przedstawiamy poniżej.

Raki nienaciekające, przedinwazyjne (in situ)
Są to bardzo wczesne stadia raka, gdy zmiany nowotworowe ograniczają są do nabłonka, nie naciekają podścieliska, nie stykają się z naczyniami chłonnymi i naczyniami krwionośnymi, nie powodują przerzutów.

Raka przedinwazyjnego można stwierdzić jedynie wówczas, gdy usunięta zostanie cała zmiana i zbadana mikroskopowo, czy rzeczywiście nie było inwazji podścieliska. Wśród tej grupy raków
wyróżniamy:

– rak wewnątrzprzewodowy wywodzi się z nabłonka przewodów mlecznych
– rak wewnątrzzrazikowy wywodzi się z nabłonka zrazików

Raki naciekające
Nowotwory stanowiące około 85% wszystkich raków piersi. Nowotwory te naciekają podścieliska oraz dają przerzuty naczyniami chłonnymi i krwionośnymi. Wśród tej grupy raków wyróżniamy:

– rak przewodowy naciekający
– rak zrazikowy naciekający
– rak galaretowaty
– rak rdzeniasty
– rak brodawkowaty
– rak cewkowaty
– rak gruczołowo-torbielowaty
– rak apokrynalny
– rak z metaplazją

hastagi na stronie:

#klasyfikacja k67 rak piersi

Similar Posts