Sukces Polaków i przełom w leczeniu raka piersi

Szczecińscy naukowcy ogłosili przełomowe wyniki terapii raka piersi, która przyniosła niemal stuprocentową skuteczność.

Doktor Tomasz Byrski z Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, który przedstawił wyniki badań, mówił że w grupie kontrolnej pacjentek z wykrytą taką samą mutacją genetyczną, zastosowany lek CIS-PLATINA wykazał niemal stuprocentową skuteczność. Badaniu poddano 10 pacjentek i wszystkie z nich uzyskały bardzo dobre wyniki. Po zastosowaniu nowego typu chemioterapi u dziewięciu pacjentek nie stwierdzono komórek nowotworowych, a guz jedynej nie wyleczonej zmniejszył się o połowę.

– To przełom w dziedzinie chemioterapii raka piersi – uważają szczecińscy naukowcy, pracujący pod kierunkiem prof. Jana Lubińskiego z Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. O swoim odkryciu poinformowali na specjalnie zwołanej w niedzielę konferencji prasowej.

Do tej pory w tradycyjnej chemioterapii w takich przypadkach stosowano tzw. taksany, które – jak wykazali w swoich badaniach naukowcy ze Szczecina – są nieskuteczne. Jak mówił dr Tomasz Byrski, zastosowanie cis-platyny u pierwszych dziesięciu kobiet z zaawansowaną chorobą nowotworową piersi “dało znakomity wynik”. – Uzyskaliśmy całkowitą kliniczną odpowiedź potwierdzoną histopatologicznie. Nie zaobserwowano progresji choroby, ani jej stabilizacji, ale całkowitą lub niemal kompletną odpowiedź kliniczną potwierdzającą skuteczność cis-platyny – powiedział. Podobne wyniki uzyskano u dalszych ok. 20 chorych.

Authors

Related posts

Top