Informacje dla zdrowych i chorych o raku piersi

Definicja

Rak gruczołu piersiowego, ten najgroźniejszy złośliwy nowotwór kobiet, w Polsce ciągle lokuje się na pierwszym miejscu wśród zachorowań na nowotwory w populacji żeńskiej i utrzymuje się również na pierwszym miejscu jako przyczyna zgonów. Według badań Zakładu Epidemiologii w ciągu roku na to schorzenie zachoruje ok. 8000 kobiet, a ok. 5000 umiera z tego powodu. Mimo dynamicznego rozwoju metod diagnostycznych i stałego postępu w terapii, sytuacja ta zmienia się w niewielkim stopniu, a współczynnik zachorowalności zwiększa się z wiekiem badanej populacji.

Rak gruczołu piersiowego jest nowotworem o długiej fazie przedklinicznej, objawia się po latach utajonego wzrostu. Rokowanie zależy od stopnia zaawansowania, ale istnieje wyraźna zależność między wielkością zmiany, a okresem wystąpienia objawów rozprzestrzeniania się raka gruczołu piersiowego.

Epidemiologia

Zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce (wskaźnik struktury)

Czynniki ryzyka raka gruczołu piersiowego

* Rak gruczołu piersiowego w wywiadzie
* Rak gruczołu piersiowego u matki lub siostry (większe ryzyko przed menopauzą)
* Otyłość (zwiększone ryzyko po menopauzie)
* Bezdzietność lub mała liczba porodów
* Wcześnie pierwsza miesiączka, późna menopauza i ostatnia ciąża w starszym wieku z wyjątkiem wieloródek
* Czynniki genetyczne (wystąpienie genów “silnych predyspozycji� wystąpienia raka gruczołu piersiowego – BRCA-1, BRCA-2)
* Leczenie tyroksyną przez wiele lat (dyskutowane)
* Wieloletnie stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych w młodym wieku
* Długa (>15 lat?) substytucja estrogenów po menopauzie
* Nadużywanie alkoholu

Objawy choroby

Zmiany widoczne

* Stwierdzenie poprzednio nie istniejącej różnicy w wielkości piersi
* Różne zachowanie się piersi podczas unoszenia ramion
* Wciąganie lub sterczenie brodawki
* Wciągnięcie trudno przesuwalnego fragmentu skóry – tzw. “pępek rakowy”
* Wystąpienie charakterystycznego objawy tzw. “skórki pomarańczowej” na powierzchni gruczołu piersiowego, na ograniczonej powierzchni
* Pomniejszenie jednej piersi (rzadko, najczęściej w wyniku włóknienia)
* Zmiany typu wyprysku na brodawce lub jej otoczce
* Jednostronna wydzielina z brodawki (surowiczo-mleczna, krwista)
* Podobne do róży, płaskie zaczerwienienie skóry w przypadku zaawansowanego tzw. zapalnego raka sutka

Zmiany wyczuwalne

* Ograniczone, budzące wątpliwość stwardnienie
* Twarde guzki piersi, zwłaszcza pojedyncze
* Twarde węzły chłonne w dole pachowym

Najważniejszym klinicznym objawem raka gruczołu piersiowego jest twardy, niebolesny, najczęściej odgraniczony, nieruchomy wobec skóry i (lub) podłoża guzek z występującym ewentualnie zaczerwienieniem skóry lub objawami wciągania. W takich przypadkach bardzo często (>50%) wyczuwalne są twarde węzły chłonne w dole pachowym. Znaczącymi objawami mogą być także krwista wydzielina z brodawki (“krwawiący gruczoł piersiowy�) i zmiany typu wyprysku na brodawce.
Rodzaje postępowania diagnostczno-terapeutycznegoGóra

Poza wyjaśnieniem wyczuwanych palpacyjnie wątpliwych zmian najistotniejsze znaczenie ma rozpoznanie zmian jeszcze niewyczuwalnych, ponieważ tylko ograniczona wielkość zmiany nieprawidłowej daje szansę wyleczenia. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych nowotworów, wczesne rozpoznanie raka gruczołu piersiowego (samokontrola gruczołu piersiowego) łączy się z szansą dużego powodzenia terapeutycznego, ponieważ okazała się, że operacyjne, radiologiczne, hormonalne i (lub) cytostatyczne leczenia tego schorzenia z przerzutami, nie daje żadnych lub tylko ograniczone szanse wyleczenia. Za “przypadki wczesne” uznaje się zmiany o średnicy poniżej 0,5 cm.

POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE

* Kliniczne palpacyjne badanie gruczołu piersiowego
* Mammografia diagnostyczna (zobacz film)
Wskazania:
o Obecność zmian w gruczole piersiowym
o
Stwierdzenie twardych węzłów chłonnych pachowych
o Niezależna od cyklu bolesność piersi (mastodynia)
o
Zwłóknienie sutka (zwłaszcza jednostronne)
o Potwierdzone histologiczne rozrostowe zwyrodnienie włóknisto-torbielowate
o
Budzący wątpliwości wynik badania palpacyjnego
o Stan po operacji raka gruczołu piersiowego – mammografia drugiej piersi w odstępach rocznych
o
Rodzinne obciążenie w wywiadzie
* Mammografia rozszerzona
* Ultrasonografia gruczołu piersiowego
* Termografia mikrofalowa
* Biopsja cienkoigłowa
* Cytologiczne badanie wydzieliny z brodawki sutkowej

POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE

Pierwotne leczenie przypadków operacyjnych polega na wycięciu gruczołu piersiowego (z mięśniem piersiowym lub bez) i pachowych węzłów chłonnych. Ewentualna konieczność dalszego postępowania terapeutycznego w postaci leczenia hormonalnego, chemioterapii lub napromieniania jest uzależniona od pooperacyjnej klasyfikacji obejmującej stopnie zaawansowania guza, węzłów chłonnych oraz obecności przerzutów odległych. Zależy także od umiejscowienia, obrazu histologicznego guza i innych kryteriów ryzyka (np. obecność receptorów hormonalnych, wiek pacjentki, itp.).

Im bardziej radykalna i dokładna jest operacja, tym mniejsza jest konieczność pooperacyjnego leczenia uzupełniającego.
Rokowanie

Rokowanie w znacznym stopniu zależy od zajęcia pachowych węzłów chłonnych.

Czas trwania choroby jest bardzo różny i zwykle dłuższy niż w innych nowotworach. Rokowniczo niepewne i bardzo trudne do oceny są raki umiejscowione w przyśrodkowych częściach gruczołu piersiowego, ponieważ dają zwykle nierozpoznawalne przerzuty do zamostkowych węzłów chłonnych. 70% wznów pojawia się po pierwszych 2 latach po leczeniu operacyjnym.

Spośród wszystkich nie leczonych kobiet z rakiem gruczołu piersiowego10 lat przeżywa 5%.

Dla leczonej pacjentki szansa przeżycia następnych 5 lub 10 lat bez postępu lub wznowy procesu chorobowego jest uzależniona od stopnia zaawansowania schorzenia przy rozpoczęciu leczenia. Średni wskaźnik 10-letnich przeżyć dla wszystkich stopni zaawansowania wynosi ok. 40%.

Z powyższego fakty wynika, iż wraz ze stopniem zaawansowania gwałtownie maleją szanse wyleczenia.

hastagi na stronie:

#definicja raka piersi #pępek rakowy #Guz termografia mikrofalowa #przerzuty raka piersi po lartach BRCA1

Authors

Related posts

Top