Informacje dla lekarzy o raku piersi

Definicja

Rak piersi powstaje pierwotnie głównie w przewodach mlecznych ( 85-90% ) oraz w płacikach ( 10-15%). Istnieją ponadto postaci mieszane o współistniejącym obok siebie różnym stopniu zróżnicowania. Rzadko występujące postacie mięsaków najczęściej biorą początek również z gruczolakowłókniaków wewnątrzprzewodowych; inne mogą powstawać z tkanki łącznej międzyzrazikowej. Raki śródprzewodowe i śrókanalikowe oraz zrazikowe mogą występować w postaci przedinwazyjnej lub naciekającej – inwazyjnej. Śródprzewodowy rak przedinwazyjny, jeśli osiąga duże rozmiazy, jest łatwy do rozpoznania. Często, bo w 70%, stwierdza się jego przemianę w postać naciejakącą, z reguły wieloogniskową. Natomiast rozpoznanie płacikowatego raka in situ możliwe jest wyłącznie za pomocą badania mikroskopowego. Nowotwór ten rozwija się również wieloogniskowo, często obustronnie.Rzadziej, bo tylko u ok. 35% chorych, przechodzi w naciekającą postać inwazyjną.
Epidemiologia

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w krajach wysoko rozwiniętych, stanowiąc 16,7% wszystkich nowotworów złośliwych w tej populacji. Polska ze wskaźnikiem 36,6 (1985 r.) należy do krajów o średniej zachorowalności, jednak tempo wzrostu tego wskaźnika wynosi ok. 2,4% rocznie. Również współczynnik umieralności z powodu tego schorzenia jest wysoki i kształtuje się na poziomie 17,9% (1992 r. )
Symptomatologia i przebieg kliniczny

Ze względu na fakt, iż najwyższą szansę wyleczania dają zmiany nowotworowe o średnicy poniżej 0,5 cm, a więc praktycznie palpacyjnie niewyczuwalne, zasadnicze znaczenie ma wczesne rozpoznanie, możliwe dzięki badaniom skryningowym na podstawie diagnostyki mammograficznej. Jednak wysokie koszty tego badania warunkują jego małą dostępność dla dużych populacji. Podnosi to znaczenie regularnego samobadania piersi, popartego klinicznym badaniem profesjonalnym.

Stwierdzenie zmian guzowatych z obrzękiem i odczynem skórnym, objawy wciągania lub sterczenia brodawki, patologiczna asymetria piersi, objaw tzw. skórki pomarańczowej, krwista jednostronna wydzielina z brodawki oraz zajęcie węzłów chłonnych należą do objawów późnych. Jedynie wczesne rozpoznanie drogą badań mammograficznych jest w stanie poprawić statystyki wyleczeń, tym bardziej żejuż zmiany o średnicy ok. 2 cm dają do 50% przerzutów, co zasadniczo rzutuje na losy chorej.

Przerzuty raka piersi szerzą się drogą naczyń limfatycznych, głównie do węzłów pachowych oraz nad i podobojczykowych. Następnie nowotworów przechodzi na płuca i opłucną (ok.50%). Kości ( kręgosłup piersiowy) oraz wątroba również są siedliskiem przerzutów (60-70%). Wcześnie przerzuty szerzą się drogą krwi do przysadki mózgowej, nadnerczy i jajników.

(more…)

Authors

Related posts

Top