chemioterapia nie daje rezultatów u niektórych młodych pacjentek chorych na raka piersi

Badanie wykazuje, że u niektórych młodych pacjentek chorych na raka piersi chemioterapia nie daje rezultatów

[Data: 2007-10-12]

Jak wykazały badania, młode kobiety cierpiące na raka piersi niekoniecznie odnoszą korzyści z zabiegów chemioterapii.

Wyniki opublikowane w internetowym wydaniu czasopisma “Breast Cancer Research” wskazują, że kobiety poniżej 40 roku życia cierpiące na raka piersi, którym – niezależnie od wycięcia guzka piersi czy zastosowania radioterapii – podaje się leki w ramach tzw. chemioterapii wspomagającej, nie zawsze odnoszą korzyści z ich przyjmowania. Badacze z Holandii stwierdzili, że dotyczy to szczególnie tych pacjentek, u których guzy reagują na zmieniające się poziomy takich hormonów, jak estrogen.

– Rozwój raka piersi w młodym wieku budzi bardzo duże obawy co do możliwości przeżycia – wyjaśnił kierujący badaniami dr J. van der Hage z Centrum Medycznego Uniwersytetu Leiden. – Lecz część młodych kobiet może być poddawana nie tylko nieprzyjemnej, ale także niepotrzebnej chemioterapii, której można uniknąć.

W Europie prawie 10% kobiet z diagnozą raka piersi to osoby w wieku poniżej 40 lat. W dwóch trzecich przypadków estrogenozależnego raka piersi (ER+) występuje wysoki poziom komórek zawierających receptory estrogenowe. Rozrost tych guzów jest na ogół mniej dynamiczny niż guzów estrogenoniezależnych (ER-). Młodym pacjentkom chorym na raka piersi zaleca się obecnie serię zabiegów chemioterapii, jak również usunięcie guza i/lub odjęcie całej piersi.

Zespół dr. van der Hage’a z Europejskiej Organizacji ds. Badania i Leczenia Nowotworów (EORTC) wybrał pacjentki z czterech odrębnych badań EORTC w celu przeanalizowania skutków chemioterapii zastosowanej u młodych kobiet. Zespół stwierdził, że wskaźniki przeżycia pacjentek chorujących na nowotwór estrogenozależny (ER+) – pomimo korzystania z zabiegów chemioterapii – nie były wyższe niż w przypadku kobiet cierpiących na nowotwór estrogenoniezależny (ER-).

Różnica we wskaźnikach przeżycia pomiędzy dwiema leczonymi grupami wyniosła zaledwie 5% (na korzyść grupy ER-), co wskazuje, ze chemioterapia nie dała żadnych korzyści. Ze wszystkich zbadanych pacjentek, łącznie z pacjentkami poddanymi wyłącznie terapii podstawowej, takiej jak mastektomia, ponad 25% zmarło siedem lat po diagnozie.

– Chemioterapia wspomagająca jest powszechnie znaną, lecz nieskuteczną terapią w przypadku kobiet chorych na raka piersi w wieku poniżej 40 lat, u których stwierdza się nowotwór estrogenozależny (ER+). Reakcja hormonalna jest kluczem do opracowania terapii w przyszłej walce z tą chorobą występującą u młodych kobiet – stwierdził na zakończenie dr van der Hage.

Artykuł można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.biomedcentral.com/imedia/1903911851162796_manuscript.pdf

Kategoria: Różne
Źródło danych: Źródła prasowe(BioMed Central)
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji z BioMed Central oraz artykułu “Efficacy of adjuvant chemotherapy according to hormone receptor status in young breast cancer patients” (“Skuteczność chemioterapii wspomagającej z uwzględnien
Indeks tematyczny: Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 28506

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=31&CAT=NEWS&QUERY=012d292d8a5d:e600:62a7e8f9&RCN=28506

hastagi na stronie:

#chemioterapia piersi #młode kobiety chore na raka piersi

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top