Monthly Archives: October 31, 2007

Getting The Best From Your Body

The body automatically functions, and we automatically take it for granted! We expect our body to keep going and not complain, however much we abuse it. But it does complain, with headaches, backache, indigestion, colds, skin rashes: just a few of the minor warnings.…

Nursing-Assistant-Relationships-with-Other-Staff

Nursing Assistant Relationships with Other Staff
To be an effective Nursing Assistant, you must have excellent communication skills. You will be communicating throughout your daily activities with patients, their family and friends, and an array of medical staff. You will work directly with the Nursing staff.…

Herbology

Herbology is one of the oldest healthcare sciences known to mankind. In fact, hebology is the utilization of herbs for various therapies, remedies, spices, aromas or medicinal purposes.
Derived from plants, herbs are used for their medicine, aroma and spice in herbology.…

chemioterapia nie daje rezultatów u niektórych młodych pacjentek chorych na raka piersi

Badanie wykazuje, że u niektórych młodych pacjentek chorych na raka piersi chemioterapia nie daje rezultatów
[Data: 2007-10-12]
Jak wykazały badania, młode kobiety cierpiące na raka piersi niekoniecznie odnoszą korzyści z zabiegów chemioterapii.
Wyniki opublikowane w internetowym wydaniu czasopisma „Breast Cancer Research” wskazują, że kobiety poniżej 40 roku życia cierpiące na raka piersi, którym – niezależnie od wycięcia guzka piersi czy zastosowania radioterapii – podaje się leki w ramach tzw.…

Top