projekt mający na celu zbadanie dwóch szczególnie trudnych w terapii podtypów raka piersi

Trwają prace nad nowym, finansowanym ze środków UE projektem ukierunkowanym na konkretne rodzaje raka piersi

[Data: 2011-10-27]
Ilustracja do artykulu

Trwają już zaawansowane prace nad ogólnoeuropejskim projektem mającym na celu zbadanie dwóch szczególnie trudnych w terapii podtypów raka piersi.

Rak piersi jest najpowszechniej występującym nowotworem u europejskich kobiet. Częstość jego występowania wyniosła w 2008 r. 450.322 przypadków. W Europie rak piersi pozbawia życia więcej kobiet niż jakikolwiek inny rodzaj nowotworu. Ogólnie 70,5% kobiet, u których zdiagnozowano raka piersi w latach 1995-1999, przeżyło zaledwie 5 następnych lat. Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców wykazały istnienie co najmniej 5 podtypów tego nowotworu, z których każdy wymaga innej terapii.

W ciągu 5 lat trwania projektu, mając do dyspozycji fundusze w wysokości niemal 6 milionów EUR w ramach obszaru tematycznego “Zdrowie” siódmego programu ramowego (7PR), naukowcy zbadają 2 szczególnie trudne w leczeniu podtypy raka piersi, które stanowią jedną czwartą wszystkich przypadków: Inwazyjny rak zrazikowy (Invasive Lobular Carcinoma, ILC), typ raka powstający w piersi w obrębie zrazików wydzielających mleko, stanowiący około 10% przypadków raka piersi, oraz rak piersi potrójnie negatywny (Triple Negative, TN), podtyp nowotworu, w którym brak receptorów estrogenowych, progesteronowych i HER2, stanowiący około 15% przypadków.

Od stycznia 2011 r., kiedy uruchomiono projekt RATHER (“Racjonalna terapia raka piersi: zindywidualizowana terapia trudnych w leczeniu podtypów raka piersi”), partnerzy projektu – pochodzący z uniwersytetów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Irlandii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii – podjęli pierwsze kroki w kierunku przeprowadzenia prób klinicznych dotyczących leków mogących działać na kinazy (enzymy biorące udział w sygnalizacji komórkowej) w określonych podtypach raka piersi.

Partnerzy konsorcjum RATHER chcą lepiej zrozumieć istotę tych nowotworów poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technik badawczych w odniesieniu do 300 próbek klinicznych pobranych od pacjentek cierpiących na te choroby. Te próbki zostaną następnie szczegółowo przebadane przy użyciu szerokiej gamy platform technologicznych w celu wskazania podstawowych różnic pomiędzy poszczególnymi typami tkanek piersi dotkniętych chorobą. Naukowcy oczekują, że niektóre z tych różnic okażą się główną przyczyną choroby, którą można zwalczać za pomocą nowych leków.

Po ustaleniu przyczyny danego schorzenia naukowcy będą mieli większe szanse na opracowanie skutecznych metod terapii. Badacze biorący udział w projekcie RATHER zajmą się wnikliwym badaniem kinaz, ponieważ istnieje podejrzenie, że te enzymy stanowią tajemnicę rozwoju obu tych podtypów raka piersi.

Dzięki zaangażowaniu zarówno środowisk akademickich, jak i biznesowych, wszelkie dokonane odkrycia można szybko przekuć na narzędzia kliniczne, które można zastosować w próbach klinicznych dotyczących raka piersi. Jak dotąd zespół przeprowadził już badania pilotażowe, aby sprawdzić, czy stosowane metody zapewniają próbki o jakości odpowiadającej potrzebom poszczególnych platform technologicznych, w wyniku czego uzgodniono i wdrożono ustandaryzowane metody przygotowywania i przesyłania próbek klinicznych.

Kluczową regułą projektu jest harmonizacja, zespół ma więc nadzieję, że harmonijne zastosowanie odpowiednich metodologii umożliwi lepsze porównywanie wyników eksperymentalnych z poszczególnych organizacji, co odegra decydującą rolę w odkrywaniu leków. W tym celu w ramach projektu RATHER powstaje baza danych, dzięki której dane będą również łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Partnerzy projektu współpracują również ściśle z Europejskim Instytutem Bioinformatyki, biorąc wspólnie udział w finansowanym ze środków UE projekcie EUROCANPLATFORM, na który przeznaczono 12 milionów EUR w ramach 7PR. Nadrzędnym celem jest usprawnienie wszystkich aspektów europejskich badań nad nowotworami – od badań podstawowych po próby przedkliniczne i kliniczne. Biorąc udział w projekcie EUROCANPLATFORM, zespół projektu RATHER może zagwarantować, że powstająca baza danych będzie służyć europejskiej społeczności naukowej przez wiele nadchodzących lat.

Następnie badacze planują profilowanie próbek tkanek oraz przeprowadzenie wstępnej analizy otrzymanych danych. Po ukończeniu tego etapu dane zgromadzone przez poszczególnych partnerów projektu zostaną zintegrowane i przeanalizowane pod kątem zidentyfikowania podstawowych mutacji genetycznych lub innych nietypowych procesów molekularnych z udziałem kinaz w kontekście raka piersi ILC oraz TN.

Więcej informacji:

RATHER:
http://www.ratherproject.com

Teksty pokrewne: 32976

Kategoria: Projekty
Źródło danych: Komisja Europejska
Referencje dokumentu: W oparciu o informacje pochodzące z Komisji Europejskiej
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne

RCN: 33967

Authors

Related posts

Top