Tag Archives: rok

Informacje dla zdrowych i chorych o raku piersi

Informacje dla zdrowych i chorych o raku piersi

Definicja

Rak gruczołu piersiowego, ten najgroźniejszy złośliwy nowotwór kobiet, w Polsce ciągle lokuje się na pierwszym miejscu wśród zachorowań na nowotwory w populacji żeńskiej i utrzymuje się również na pierwszym miejscu jako przyczyna zgonów. Według badań Zakładu Epidemiologii w ciągu …

Profilaktyka raka piersi

Definicja

Działania przesiewowe (skryningowe) mają na celu wyodrębnienie z populacji objętej badaniem (populacji potencjalnie zdrowej) osób, u których test (mammografia) był ujemny (prawdopodobnie bez choroby) i tych, u których był dodatni (prawdopodobnie chorych). Jest to działanie o charakterze wyłącznie profilaktycznym …

Learn About Diet Nutrition Physique

Diet nutrition physique

Today, learning about diet nutrition physique isn’t all that difficult any longer. The truth of the matter is what should you do about your overall health and well being? If you’re concerned about you weight and physique …

COOKING OF GRAINS

COOKING OF GRAINS.

All grains, with the exception of rice, and the various grain meals, require prolonged cooking with gentle and continuous heat, in order to so disintegrate their tissues and change their starch into dextrine as to render them …

Massage Therapy

Massage Therapy is a massage session that takes place in a warm, comfortable and quiet area as you lie on a specially-designed table. Sometimes, soft music is played for relaxation. A professional massage therapist with proper training will perform the …

Top