Tag Archives: eczenia raka piersi

Sto tysięcy Polek jest nosicielkami uszkodzonego genu raka piersi

Sto tysięcy Polek jest nosicielkami uszkodzonego genu raka piersi

Sto tysięcy Polek jest nosicielkami uszkodzonego genu raka piersi. Prześledzenie rodzinnej historii chorób pomaga przewidzieć zagrożenie genetycznym rakiem piersi. Dlatego warto wiedzieć, kiedy, kto i na jaki nowotwór chorował w naszej rodzinie. O najnowszych metodach wykrywania i leczenia raka piersi …

Metody leczenia raka piersi

W leczeniu raka piersi w zależności od okresu rozwoju choroby stosuje się leczenie chirurgiczne,
radioterapię, leczenie hormonalne lub chemioterapię.

Padstawową metodą leczenia stwarzającą największe szansę wyleczenia jest leczenie chirurgiczne natomiast pozostałe metody służą jedynie jako uzupełnienie operacji lub są stosowane …

Czekolada a rak piersi

< %image(20051107-yohimbe.jpg|66|66|Czekolada a rak piersi)%>

Badania naukowców z USA wykazały, że składnik czekolady może mieć znaczenie w leczeniu raka piersi. Składnik kakao i czekolady hamuje powielanie się komórek raka piersi w laboratorium. Odkrycie to może w przyszłości zaowocować nowymi sposobami leczenia raka piersi, pozbawionymi toksyczności …

Top