Tag Archives: celu

Metoda badania piersi Mammacare

Metoda badania piersi Mammacare

Podczas wykonywania badania kobieta powinna przez cały czas pozostać w pozycji leżącej na plecach, tak aby utkanie gruczołów piersiowych uległo maksymalnemu spłaszczeniu w stosunku do klatki piersiowej. Zmniejszenie grubości badanego gruczołu ma szczególne znaczenie w przypadku kobiet z dużymi piersiami. …

Profilaktyka raka piersi

Definicja

Działania przesiewowe (skryningowe) mają na celu wyodrębnienie z populacji objętej badaniem (populacji potencjalnie zdrowej) osób, u których test (mammografia) był ujemny (prawdopodobnie bez choroby) i tych, u których był dodatni (prawdopodobnie chorych). Jest to działanie o charakterze wyłącznie profilaktycznym …

Metody leczenia raka piersi

W leczeniu raka piersi w zależności od okresu rozwoju choroby stosuje się leczenie chirurgiczne,
radioterapię, leczenie hormonalne lub chemioterapię.

Padstawową metodą leczenia stwarzającą największe szansę wyleczenia jest leczenie chirurgiczne natomiast pozostałe metody służą jedynie jako uzupełnienie operacji lub są stosowane …

Top