MAMMOGRAFIA

piersi-org

MAMMOGRAFIA jest wizualizacyjną, nieinwazyjną metodą wykorzystującą promienie Roentgena do uwidocznienia na negatywach czarno-białych, struktur gruczołu piersiowego, z zastosowaniem minimalnej dawki promieniowania.

Chociaż radiologiczna diagnostyka gruczołu piersiowego sięga początków lat 30-tych, rozwój nowoczesnej mammografii datuje się od 1969 roku. Pod koniec lat 60-tych i na początku 70-tych udało się maksymalnie zmniejszyć dawkę emitowanego promieniowania eliminując jednocześnie szereg niepożądanych objawów ubocznych związanych z wykonaniem badania. Dla przykładu, kobiety poddane uzupełniającej radioterapii po wykonanej mastektomii otrzymują do kilku tysięcy radów napromieniowania. Podczas badania mammograficznego, obejmującego sumę wszystkich wykonanych mammografii pomiędzy 40, a 90 rokiem życia, łączna dawka wyemitowanego promieniowania nie przekracza 10 radów.

W zależności od rodzaju mammografu dawka napromienienia otrzymana przez pacjentkę podczas 1 zdjęcia nie przekracza 0.2 rada. Rutynowo, zaleca się wykonanie 2 projekcji:

Przyśrodkowo-boczna [MLP] – prawidłowo wykonana projekcja obrazuje:

* Cały gruczoł piersiowy z widocznym niewielkim fragmentem mięśnia piersiowego, oraz fragmentem tkanki podsutkowej;
* Brodawka winna być wyrzutowana.

Kranio-kaudalna [CC] – prawidłowo wykonana projekcja obrazuje:

* Cały sutek z dobrze widoczną warstwą tkanki tłuszczowej położonej do tyłu od stożka gruczołowego;
* Wyrzutowaną, położoną pośrodku brodawkę sutkową;
* Niektórzy uważają, że idealne zdjęcie powinno uwidaczniać niewielki fragment mięśnia piersiowego oraz fałd przyśrodkowy gruczołu piersiowego.

Jeśli stwierdza się nieprawidłowości na zdjęciach standardowych zwykle pierwszym krokiem w celu ustalenia rozpoznania są zdjęcia dodatkowe.

Najważniejszymi dodatkowymi projekcjami są:

* Zdjęcia celowane i powiększone
* Projekcja boczna (boczno-przyśrodkowa);
* Rozszerzona projekcja kranio-kaudalna;
* Projekcja „zrotowana”;
* Projekcja styczna;
* Projekcja „dolinowa”;
* Projekcja kaudalno-kranialna;
* Projekcja „Kleopatry”;

Warty podkreślenia wydaje się także fakt, iż uzyskane skany mammograficzne obrazujące struktury anatomiczne gruczołu piersiowego dwóch kobiet, różnią się w sposób zasadniczy. Przez niektórych autorów zdjęcia mammograficzne uważane są za swoiste, niepowtarzalne „odciski palców”.
OPIS BADANIA MAMMOGRAFICZNEGO

Opis badania mammograficznego powinien zawierać:

* Ocenę typu utkania gruczołu piersiowego
* Opis zmian ogniskowych
o Położenie
o Rozmiar
o Gęstość
o Zarysy
* Opis zwapnień
o Położenie
o Morfologia
o Rozmieszczenie
* Opis zmian struktury gruczołu piersiowego
o Asymetryczne zagęszczenie
o Zaburzenia architektury
* Opis zmian guzkowych (SYSTEM BIRADS – AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY )
* Wymiary
* Kształt
o Obraz prawidłowy
o Zmiana owalna lub okrągła
o Zmiana zrazikowa
o Nieregularne zagęszczenia
o Zaburzenie architektury
* Zarys
o Dobrze odgraniczone
o Zatarte (częściowo zasłonięte przez sąsiadujące struktury)
o Źle odgraniczone lub nieokreślone
o Spikularne
* Zmiany towarzyszące
* Obecność lub brak mikrozwapnień
* Położenie
* Określenie zmiany guzka w czasie

Opis zwapnień powinien zawierać ich morfologię, lokalizację i rozmieszczenie. Skupisko zwapnień musi być widoczne w dwóch projekcjach, aby zostało uznane za rzeczywiste, a nie powstałe w wyniku nałożenia się zwapnień o różnej lokalizacji (różnicowanie zwapnień w skórze, tkance podskórnej czy miąższu gruczołu piersiowego).

Rozmieszczenie zwapnień:

* Zwapnienia zgrupowane lub w skupiskach, gdy zajmują mniej niż 2 cm3 objętości gruczołu piersiowego
* Zwapnienia segmentarne, gdy zajmują więcej niż niż 2 cm3 objętości gruczołu piersiowego, ale mniej niż regionalnie
* Zwapnienia regionalne, gdy zajmują znaczną objętość gruczołu piersiowego, ale nie układają się wzdłuż przewodów ani nie zajmują całego gruczołu piersiowego
* Zwapnienia rozproszone, gdy są rozmieszczone równomiernie w całym gruczole piersiowym
* Zwapnienia linijne, gdy ich rozmieszczenie odpowiada przebiegowi przewodów

WSTĘPNA KLASYFIKACJA ZMIAN W SYSTEMIE BIRADS

* Kategoria I – mammografia prawidłowa, bez zmian patologicznych (rutynowe badanie kontrolne w odstępie 1-2 lat)
* Kategoria II – lokalne zmiany łagodne, nie wymagające dalszych badań (rutynowe badanie kontrolne w odstępie 1-2 lat)
* Kategoria III -zmiany pośrednie, dla których wskazane jest badanie kontrolne w krótkim odstępie czasu (6 miesięcy)
* Kategoria IV – zmiany pośrednie, w których wskazane jest wykonanie biopsji (indywidualne określenie terminu następnego badani kontrolnego, ewentualne zlecenie badań dodatkowych: USG, dodatkowe projekcje, MRI)
* Kategoria V – duże podejrzenie zmiany złośliwej, kiedy konieczne jest wykonanie biopsji

MAMMOGRAFIA SKRYNINGOWA – OPIS:

* Bez zmian patologicznych
* Zmiany łagodne
* Zmiany pośrednie prawdopodobnie łagodne
* Zmiany sugerujące raka
* Zmiany o wysokim prawdopodobieństwie raka

hastagi na stronie:

#zwapnienia w piersi #zaburzenia architektury piersi #mammografia zagęszczenie #mammografia celowana #mammacare badANie piersi #gruczoł w piersi na mammografii #co to jest zdjęcie celowane piersi #co oznaczają zaburzenia architektury #zwapnienia w piersiach #asymetryczne zageszczenie piers mamografia

Authors

Related posts

Top